K A P E L Y

ARÉNA STAGE

SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD

LODĚNICE POD HRADEM

DOPROVODNÝ PROGRAM STAGE

+ FINÁLE MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ SOUTĚŽE LÍHEŇ