PODMÍNKY COV-19

splníme některou z těchto podmínek vstupu na festival, děkujeme...

INFO: Před vstupem do areálu Slezskoostravského hradu bude od 12.30 hodin k dispozici testovací stan s personálem (medici, testy), kde nabízíme plně certifikované, neinvazivní antigenní testy ze slin zcela ZDARMA.

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 1. září 2021

podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen "diváci") musí všichni diváci splňovat podmínky:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost

antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický

pracovník, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem

o provedeném očkování, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, nebo

e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb