TERMÍNY FESTIVALU

TERMÍNY PŘÍŠTÍCH ROČNÍKŮ FESTIVALU SORFEST

2020 - 6. června

2021 - 5. června

2022 - 4. června